Ορθοπεδικά ΕίδηΟρθοπεδικά - Αθλητιατρικά είδη

Η HaMed Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ορθοπεδικών - αθληιατρικών ειδών & καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης , με προιόντα διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων με πιστοποιήσεις και άριστες προδιαγραφές για την εξειδικευμένη χρήση τους.

ορθοπεδικά

ορθοπεδικά είδη, νάρθηκες, κάλτσες συμπίεσης