Προϊόντα φροντίδας ασθενώνΠροϊόντα νοσηλείας κατ'οίκον

Η φροντίδα του ασθενή στο σπίτι έχει αρκετές απαιτήσεις ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των ατόμων που νοσηλεύονται στο σπίτι αλλά και των ατόμων που έχουν αναλάβει την καθημερινή φροντίδα τους.

Η HaMed Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ, είναι πιστοποιημένος πάροχος ΕΟΠΥΥ και σας παρέχει λειτουργικές και αξιόπιστες προτάσεις, ώστε ο ασθενής να αποκτήσει την αυτονομία του αλλά και την βέλτιστη φροντίδα του, στο οικείο περιβάλλον του, μέσω εξειδικευμένων ιατρικών βοηθημάτων και ιατρικών αναλωσίμων όπως:

Προϊόντα φροντίδας ασθενών στο σπίτι