Ηλεκτρονικός / Τεχνικός

Η Χαλαμπαλάκης ΑΕ, εταιρεία ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, αναζητά Ηλεκτρονικό / Τεχνικό για την υποστήριξη του τμήματος service.

Department: Service
Project Location(s): Heraklion, Crete

Αρμοδιότητες:

  • Επισκευές / συντηρήσεις ιατρικών συσκευών & μηχανημάτων
  • Διεκπεραίωση επιστροφών και εξασφάλιση ότι γίνονται σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας
  • Επικοινωνία με συνεργαζόμενες εταιρίες για τεχνικά θέματα

Προφίλ υποψηφίου:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας
  • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Καλή γνώση Η/Υ
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και προσαρμοστικότητα
  • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων
Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να απαντήσουμε οποιοδήποτε σχόλιο ή ερώτησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά  ή  με email.

επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email